موفقیت با جادوی کلمات (2)

موفقیت با جادوی کلمات (2)

آیا كسانی را می شناسید كه بیش از حد خوشبخت بوده زندگی پرشوری داشته باشند؟ این اشخاص برای تجارب زندگی خود غالبا از چه كلماتی استفاده می كنند كه بتوانید آنھا را سر مشق قرار دھید و در نتیجه بعضی از الگوھای عاطفی مثبت آنان را تجربه كنید. آیا زمان آن فرا نرسیده است كه از كلمات دگرگون كننده بجای كلمات تضعیف كننده عادتی خود استفاده كنید و روحیه بھتری پیدا نمایید ؟

تمرین زیر را انجام دھید:

1– سه كلمه را كه در هنگام ناراحتی معمولا از آنها استفاده می كنید بنویسید.

2– خود را در حالتی شاد و سر حال قرار دهید.در ذهن خود كلمات تازه ای را پیدا كنید كه الگوی قبلی را درهم بریزد و یا لااقل شدت احساس را كم كند .

مانعی ندارد كه از كلمات احمقانه، غیر عادی، یا نامناسب كه روحیه منفی را بر طرف و شادی و خنده را جایگزین آن می كند استفاده كنید. یكی از دلایلی كه من بجای خشم از كلمات  ناراحتی یا  خلق تنگ استفاده می كنم، این است كه این كلمات به نظرم مسخره می آیند. هروقتاصطلاح خلق تنگ را بكار می برم، نمی توانم از خنده خودداری كنم.شدت احساسات منفی را می توان با افزودن كلماتی به كلمات اصلی كاهش داد. علاوه بر جایگزین كردن كلمه  خشم با رنجش  یا  ناراحتی می توانیم از این عبارات نیز استفاده كنیم: دارد كمی خلقم تنگ می شود.یا مختصری احساس رنج ش می كنم. یا گویا اوضاع اندكی نامناسب است . با فرزندان خود به چه زبانی سخن می گویید؟ غالبا متوجه نیستیم كه كلمات ما چه اثری بر آنان می گذارد. بجای اینكه به آنها بگوییم دست و پا چلفتی !یا چرا ساكت نمی شوی؟ كه این كلمات باعث می شود كه كودك، خود را بی ارزش بپندارد، سعی كنید برای تغییر حالت او از لحن نیمه جدی استفاده كنید .

مثلا می توانید بگویید اگر به این كار ادامه دهی، كم كم ناراحت می شوم .و در موقع گفتن این جمله لبخند بزنید. چیزی بگویید كه نه فقط توجه كودك ، بلكه توجه خودتان را به طرز سخن گفتن و یا رفتار مناسبتر جلب كند. سپس به دنبال آن پیشنھادی از این قبیل بدهید عزیزم اگر این كار را اینطور انجام دهی فكر می كنم بهتر به نتیجه برسی .برای اینكه كلمات دگرگون كنندھ را در گفتگو های خود بكار ببرید، می توانید از اهرمهای روانی زیر استفاده كنید.

1– با سه نفر از دوستان خود قرار بگذارید كه بجای بعضی از كلمات و عبارات عادتی از كلمات و عبارات تازه ای استفاده كنید.

2–رفتار خود را به مدت 10 روز زیر نظر بگیرید .هر گاه متوجه شدید كه از كلمات قدیمی استفاده كمی كنید . بلافاصله با كلمات تازه الگوی خودرا در هم یریزید . واگر متوجه شدید كه بطور غیر ارادی از كلمات تازه استفاده كرده اید، بلافاصله به خود پاداش دھید.

3– برای اصلاح رفتارتان از دوستانتان كمك بگیرید تا هر وقت متوجه شدند از كلمات قدیمی استفاده می كنید به شما تذكر دهند.

مثلا عصبانی شده ای یا كمی آزردهمایوس شده ای یا مانوس آیا همیشه باید شدت عواطف منفی خود را كم كنیم؟ البته خیر؛ همه عواطف بشری در جای خود لازمند .مثلا گاهی ممكن است كسی برای ایجاد تغییر، نیازی داشته باشد كه احساس خشم كند. اما سخن ما این است كه برای انجام ھر عملی فورا از عواطف منفی و احساسات شدید بصورت غیر لازم و نا مناسب استفاده نكنیم .هدف این است كه آگاهانه شرایطی را فراھم آوریم كه كمتر احساس رنج و بیشتر احساس لذت نماییم.استفاده از كلمات دگرگون كننده نه تنھا به رفع الگوھای رنج كمك می كند، بلكه می تواند میزان لذت را نیز افزایش دھد.

با این تمرین برشدت عواطف مثبت خود بیفزاید.

1– سه كلمه یا عبارت را كه معمولا برای بیان احساسات مثبت خود بكار می برید روی كاغذ بنویسید . آیا این كلمات بقدر كافی نشاط آور ھستند؟

2– سه كلمه یاعبارت تازه را كه كاملاٌا شادی بخش باشند انتخاب كنید.

3– از دوستان خود كمك بگیرید تا همیشه بجای كلمات قبلی از كلمات تازه و قویتر استفاده كنید .مثلا مایل هستی یا بسیار علاقمند؟ راضی هستی یا مشتاق اگر در ده روز آینده از اهرم روانی استفاده كنید، كم كم عادت می كنید كه این كلمات را به شكل مؤثر بكار برید. نه فقط كلمات، تاثیری نیرومند بر عواطف ما دارند بلكه مجموعه ھای خاصی از لغات كه آنها را به عنوان تمثیل بكار می بریم . تاثیری خارق العاده و دگرگون كننده دارند.مثلا ممكن است بگویید از دست فلانی عصبانی هستم .یا بگویید فلانی از پشت به من خنجر زد .كدامیك از این دو بیان قویتر است؟ مسلم است كه احساس خنجری كه از پشت بزنند، اثری عمیق دارد.هنگام استفاده از تمثیل عین واقعه را شرح نمی دهیم، بلكه آن را به چیز دیگر تشبیه می كنیم.معمولا تمثیلهای ما بسیار قویتر از واقعیت هستند. فلانی واقعا چه كرده است؟ مثلا ممكن است پیمان شكنی كرده باشد، اما پیمان شكنی با اینكه از پشت به كسی خنجر بزنند تفاوت بسیار دارد. شما برای تجارب دردناك یا ناراحت كننده از چه تمثیلهایی استفاده می كنید؟

یادگیری یعنی اینكه بین چیزی كه قبلا درك كرده اید وچیزی كه تازه است رابطه ایجاد كنید.

برای این كار می توان از تمثیل استفاده كرد. شما هر نوع عقیده ای كه داشته باشید ممكن است قبول كنید كه حضرت مسیح معلمی بزرگ بوده است.شیوه تعلیم او چه بوده است؟ استفاده از تمثیل. هنگامی كه او به نزد ماهیگیری رفت به او نگفت من می خواهم كه تو مردم رابه دین مسیح دعوت كنی .بلكه گفت از تو می خواهم كه صیاد انسانھا باشی .با استفاده از تمثیل صیدچیزی كه قبلا معنی آن را می فهمید و ارتباط آن به مفهوم تازه دعوت به دیانت مسیح بلافاصله نحوه كار رابه آموخت . تمثیل می تواند بلافاصله تاریكی وسوء تفاهم را بر طرف كند و مطلب را روشن و واضح سازد. این بار كه با شنیدن مطلبی گیج شدید، بپرسید مثل چی؟ آیا ممكن است مثالی بزنی؟ ما برای بیان جنبه های گوناگون زندگی دائما از تمثیل استفاده می كنیم، هر چند كه ممكن است متوجه این موضوع نباشیم. تمثیل، چهار چوب زندگی ما را تشكیل می دهد.مثلا اگر از شما بپرسم زندگی چیست؟ آن را به چه تشبیه می كنید؟ ممكن است كسی بگوید زندگی نبرد است و کس دیگر آن را بازی یا آزمون بنامد. این تمثیلها را تمثیلهای كلی می نامیم زیرا كه بطور همزمان بر جنبه ھای گوناگون زندگی اثر می گذارند.

اگر با این دیدگاه كه زندگی نبرد است به زندگی نگاه كنید آن راچگونه خواهید دید؟

زندگی دشوار است؛ ممكن است شكست بخوریم یا كشته شویم؛ فردی كه در خیابان به او بر می خوریم ممكن است دشمنمان باشد.اگر زندگی را بازی بدانیم چه؟ می تواند مایه تفریح باشد.اگر آن را موسیقی بدانیم چه؟ می تواند ضرباھنگی در آن باشد.استفاده از كدام تمثیل صحیح است؟احتمالا همه تمثیلها در جای خود مفیدند. گاهی لازم است كه زندگی را بازی بدانیم تا در نظرمان شادیبخش جلوه كند. گاهی لازم است كه زندگی را سفری مقدس بشماریم تا اینكه قدر نعمتهایی كه داریم مثلا دوستان، خویشان و یا فرصتهای زندگی را بدانیم .گاهی خوب است كه زندگی را بصورت آزمونی در نظر آوریم و از این تمثیل خصوصا درهنگامی كه با مصیبتی مواجه می شویم و هیچ معنای مثبتی در آن پیدا نمی كنیم استفاده كنیم. هر یك از این تمثیلها را كه انتخاب كنید بی اختیار نحوه تفكر ، احساس و واكنشتان نسبت به وقایع، تفاوت می كند. برای تعریف زندگی از چه تمثیلهای مثبت دیگری می توانید استفاده كنید كه بیانگر معنای واقعی آن باشند؟ آنھا را روی كاغذ بنویسید. مقابله با مشكلات زندگی از نظر شما ممكن است بالا رفتن از نردبان موفقیت باشد یا اینكه تلاش كنید تا سر خود را بیرون از آب نگه دارید . مسلما اگر اصطلاح پرواز كردن بجای سینه خیزرفتن استفاده كنید تصوردیگری از زمان خواهید داشت. برای بیان كارهای روزمره خود از چه تمثیلھایی استفاده می كنید؟ این تمثیلها چه احساسی را در شما بوجود می آورد؟

چه تمثیلهای تازه ای را می توانید بكار بگیرید تا زندگی شیرینتر شود؟

تمثیل می تواند در انسان ایجاد امید كند. موقعی كه اوضاع بر وفق مراد نیست، اغلب اشخاص فكر می كنند  همیشه به همین منوال خواھد بود .اما شاید بتوانید از تمثیل بهتری هم استفاده كنید. مثلا زندگی هم دارای فصلهایی است و من اكنون در فصل زمستانم . در ضمن یادمان باشد كه در زمستان بعضیها یخ می زنند و بعضی دیگر اسكی بازی می كنند ! بعلاوه در پس هر زمستانی بھاری است! ھمچنان كه در پی هر روزی شبی است . خورشید طلوع می كند و می توان دانه های تازه ای كاشت. آنگاه تابستان و سپس پائیز و فصل برداشت فرامی رسد. گاھی كارھا دقیقا طبق برنامه پیش نمی رود، اما اگر یقین كنید كه فصلها جای خود را به یكدیگر می دهند متوجه می شوید كه در دراز مدت نوبت برداشتن محصول هم خواھد رسید. اگر احساس می كنید كه چیزی شما را عقب نگه می دارد. یا دیواری راه پیشرفتتان را سد كرده است، ببینید از چه تمثیلھایی استفاده می كنید. این تمثیلها باعث می شود كه نتوانید از منابع و امكانات خود برای حل مشكلات بھرهمند شوید. مبارزه كردن با دیوار و یا شیئی نامرئی كه شما را عقب نگه می دارد دشوار است. از آنجا كه خود شما این تمثیل را انتخاب كرده اید خودتان هم می توانید به آسانی آن را عوض كنید. اگر حس می كنید كه مشت به دیوار می كوبید چرا بجای مشت زدن دیوار را با مته سوراخ نمی كنید؟ یا از آن بالا نمی روید؟ یا از زیر آن نقب نمی زنید ؟ یا در را باز نمی كنید تا از آن عبور كنید ؟ و یا آن را بصورت پلكانی سنگی در نظر نمی آورید؟

تغییر تمثیلھا شیوه مقابله شما را با ھر مشكلی تغییر می دھد.

برای اینكه نیروی پشتكار را به خود یادآور شوید به تمثیل سنگتراش توجه كنید . چگونه وی سنگ به آن برزگی را می شكند و به آن شكل می دھد.او هر سنگ سختی را با تیشه می تراشد . ضربه اول حتی خراشی جزئی هم بر سنگ وارد نمی كند، اما او پشت سر هم صدھا و یا هزاران ضربه می زند. حتی در مواقعی كه حركات او بیهوده به نظر می رسند دست از تلاش بر نمی دارد، زیرا می داند كه اگر كسی فورا به نتیجه نرسد معنی اش این نیست كه پیشرفت نمی كند. پس او از زدن ضربه دست نمی كشد. زمانی فرا می رسد كه سنگ دو نیم می شود . آیا فقط ضربه آخر مؤثر بوده است؟ البته خیر. تلاش مستمر او نتیجه داده است. آیا می توانید از این تمثیل در زندگی خود استفاده كنید و بر تلاش و پشتكار خود بیفزایید. تغییر هریك از تمثیلھای كلی می تواند بلافاصله نظر كلی شما رانسبت به زندگی عوض كند.

در یكی از سمینارهای من خانمی حضور داشت كه مرتبا از هرچیزی ایراد می گرفت. مثل: هوای اتاق خیلی گرم بود، بعد خیلی سرد می شد، قد نفر جلویی خیلی بلند بود و امثال اینھا. بسیاری از شركت كنندگان او را مایه دردسر می دانستند. اما من كه می دانستم هر رفتاری نتیجه اعتقادی است، سعی كردم آن عقیده یا تمثیل را كه همه را ناراحت كرده بود پیدا كنم. بالاخره آن را كشف كردم تركھای كوچك كشتی را غرق می كنند .اگر شما هم معتقد بودید هر اشكال كوچكی ممكن است كشتی تان را غرق كند آیا غیر از این عمل می كردید؟ تمثیل كلی تازه ای را به او یاد دادم و رفتار او عوض و كلاس آرام شد. آیا شما هم به تمثیلی عقیده دارید كه باعث غرق كشتی تان شود؟غالبا تمثیلی كه در یك زمینه )مثلا شغل از آن استفاده می كنیم برای زمینه دیگر مثلا روابط مناسب نیست.مردی را می شناختم كه از نظر عاطفی بقدری سرد و منزوی بود كه خانواده اش ھیچ نوع ارتباطی را با اواحساس نمی كردند. او هرگز احساسات واقعی خودرا بروز نمی داد و همیشه آنھا را راھنمایی می كرد. شغل او مامور مراقبت برج كنترل هواپیما بود ! این شغل مستلزم آن بود كه همیشه خونسرد و بی احساس بماند و حتی در موقع بروز خطر خونسردی خود را حفظ كند تا خلبانان دستپاچه نشوند. و عادت داشت كه مرتبا آنھا را هدایت كند .گرچه این طرز فكر برای اداره آن شغل ضروری بود ، اما مسلما در خانواده نمی توانست كاربرد داشته باشد. آیا به تمثیلهایی اعتقاد دارید كه لازم باشد در مواردی آنھا را با تمثیل دیگر عوض كنید؟ آیا با استفاده از این اطلاعات می توانید یكی از دوستان خود كمك كنید؟

به كمك این تمرین تمثیلھای خود را كشف كنید و بر آنھا مسلط شوید.

1– چند تمثیل را كه در مورد زندگی دارید بنویسید.آنھا را بررسی كنید و بپرسید اگر زندگی چنین باشد در برابر آن چه احساسی خواهم داشت؟ این تمثیل دارای چه محاسن و معایبی است.

2– تمثیلهایی را كه در مورد یكی دو جنبه مھم زندگی مثلا روابط یا شغل داریدبنویسید. آیا این تمثیلھا نیروبخشند یا تضعیف كننده ؟ آگاه شدن از این تمثیل به تنھایی ممكن اسب باعث تغییر آنھا شود.

3– برای زندگی و هر یك از جنبه های آن كه برایتان مهم است تمثیلی تازه فكر كنید.

4– تصمیم بگیرید كه در یك ماه آینده براساس این تمثیلهای تازه زندگی كنید.

مثلاٌ مرتبا به خود یادآور شوید كه شغل یعنی… گاهی تمثیل، بھترین راه كمك به اشخاص است.موقعی كه پسر من جاشواش ساله بود یكی از دوستان ش مرد، و او با چشمان گریان به خانه آمد . به او گفتم عزیزم می دانم چه احساسی داری. اما علت ش این است كه تو ھنوز یك كرم ابریشم ھستی .با این گفته فكر او منحرف شد. بعد شرح دادم كه كرم ابریشم ابتدا بصورت كرم است و موقعی كه به دور خود پیله ای می تند، ظاھرا مرده به نظر می رسد. اما در واقع چنین نیست.جاشوآگفت بله او در حال تبدیل شدن به پروانه است.گفتم درست است و این آغاز زندگی تازه اوست. تو نمی توانی دوست خود را ببینی زیرا او ھم اكنون زیباتر و نیرومندتر از همیشه بر بالای سر ما پرواز می كند.گاھی اوقات كافی است كه به خدا اعتماد كنیم، زیرا اوست كه می داند چه موقع ما باید به پروانه مبدل شویم.

برگرفته از کتاب راز موفقیت انتونی رابینز

نظر کاربران

برگشت به بالا