شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 124
بازدید: 1503

21 رمز موفقیت میلونرهای خودساخته

 

مطلب زیر برگرفته از کتاب 21 رمز موفقیت میلیونرهای خودساخته اثر برایان تریسی میباشد

1 -رؤیاهای بزرگ در سربپرورانید

«فقط رویاهای بزرگ میتوانند روح انسانها را به حرکت درآورند»
این اولین رمز میلیونرهای خودساخته است، برا ی اینکه رویایت به حقیقت بپیوندد باید رؤیایی داشته باشی، تصویری از آینده بلند مدت خود خلق کنید هرچه تصویر مربوط به تندرستی و خوشحالی شما واضح ترباشد. پیشرفت شان به سوی آنها و حرکت آنها به سوی شما سریعتر خواهد بود .

برای تبدیل آن به سوی آنها و حرکت آنها به سوی شما سریع تر خواهد بود وبرای تبدیل آن به واقعیت دارای انگیزه قویتر ومصمم تر خواهید شد.
داشتن رؤیای بزرگ، نقطه شروع دست یابی به استقلال مالی است.

2 -حس هدفمندی را در خود پرورش دهید

«کسی هدفی روشن نداشته باشد حتی در ناهموارترین راهها هم پیشرفت نخوهد داشت».
2 عاملی که بیش از همه چیز دیگربر زندگی شما تأثیر میگذاردیکی این است که اغلب اوقات به چه چیز فکر میکنید دوم اینکه چگونه به آن فکرمیکنید.

افراد موفق بیشتر اوقات به اهدافشان فکرمیکنند.
یک فرمول هفت مرحلهای برای هدف گذاری ونحوه دستیابی به آن:
1 -دقیقاً مشخص میکنید چه میخواهید؟
2 -اهدافتان را روشن و مشخص یادداشت کنید.
3 -اهداف بزرگتربا کوچکتر تقسیم و زمان خاصی برایشان معین کنید.
4 -اقدامات وایده هایی که برای دست یابی به هدفتان ضروری است بنویسد.
5 -لیست تان را برحسب اهمیت درجه بندی کنید.
6 -براساس برنامه بلافاصله کارتان را شروع کنید.
7 -هر روز کاری کنید که شما را یک گام به مهمترین هدفتان نزدیک ترکند

3 -خودداری شغل آزاد بدانید

«من بر روان و سرنوشت خودمسلم هستم.»
تنها خودتان مسئول هستید، کنترل بدست شماست. شما رئیس خودتان هستید.

وقتی که خود را دارای شغل ازاد بدانید ذهنیت کارآفرینی که در شما پدید میآید استقلال واحساس مسئولیت از نشانه های آن است.

به جای ان که منتظر وقایع باشید آنها را به وجود می آورید. افراد مشغول شدیداً نتیجه گرا و همیشه پیشگام هستند.

4 -کاری را که واقعاً دوست دارید انجام دهید

«وقتی کاری را انجام بدهید که واقعاً آن را دوست دارید، دیگرهرگز حتی یک روز هم کار نخواهید کرد.»
وقتی شما آنچه را که واقعاًدوست دارید انجام دهید، یک جریان ممتد هیجان انرژی و ایده های جدید ایجادمیشود که موجب عملکردی حتی بهتراز قبل خواهد شد.

5 -در کار خود همیشه بهترین باشید

کیفیت زندگی شما صرف نظراز اینکه در چه حوزه ای کار می کنید بستگی دارد به اینکه تا چه حد خود را متعهد میدانید که در کار خود بهترین باشید.
همین امروزه اراده کنید که در کارتان بهترین باشید واین را که جزء 10درصد بهترینهای رشته خود باشید به عنوان یک هدف تعیین کنید. این تصمیم میتواند نقطه عطفی در زندگی شما باشد.

عملاً همه افراد موفق دارای تواناییهای فوق العاده در زمینه کاری خود هستند. عالی بودن در کار روی شخصیت وهمه روابطی که با دیگران دارید تأثیر میگذارد.

6 -سخت تر و بیشتر کار کنید

«هرچه سخت تر کار کنم، موفق ترمی شوم»

همه میلیونرهای خود ساخته بسیار سخت کار میکنند. آنها کار را زودتر شروع میکنند، سخت تر کارمیکنند، دیرتربه خانه میروند و همه آنها را به عنوان سخت کوش ترین افراد در رشته خودشان میشناسند.
میلیونرهای خودساخته در امریکا به طور متوسط 59 ساعت در هفته کار میکنند. بسیاری از آنها نیزبخصوص در اوایل، 70 یا 80 ساعت کار می کنند.

7 -خود را وقف یادگیری مادام العمر کنید

«یادگیری مستمر حداقل شرط لازم برای کسب موفقیت در هر زمینه ای است»
ذهن شما مانند عضله است که رشد آن به فعالیت بستگی دارد. همانطور که باید عضلات خود را تحت فشار قرار دهید تا رشد کنند.
عضلات ذهنی خود را نیز باید برای قوی شدن به کار گیرید. رهبران همیشه در حال یادگیری هستند. یادگیری مستمر کلید موفقیت در قرن 21 است.
هرروز به مدت 30 الی 60 دقیقه در رشتۀ خود مطالعه کنید. تا حد امکان در هر دوره و سمینار مفیدی که در رشته شما برگزار میشود شرکت کنید.

8 -اول حق و حقوق خودتان را بدهید

«بخشی از کل درآمد تان به شما تعلق دارد. و اگر نتوانید آن را پس انداز و سرمایه گذاری کنید، بذر بزرگی در شما نیست».
از امروز تصمیم بگیرید ه حداقل 10 درصد از درآمد خود را در طول عمر کاری پس انداز یا سرمایه گذاری کنید.پرورش این عادت برای تمام عمر که ابتدا پس انداز و سپس سرمایه گذاری کنید کار آسانی نیست. این کار نیاز به عزمو اراده راسخ دارد.
یکی از دلایل عمدهای که مردم هنگام بازنشستگی فقیر هستند این است که چیزی را میبینند و بدون فکر آن را میخرند به این ترتیب قربانی «قانون پارکینسیون» میشوند که میگوید: «هزینهها متناسب با درآمد افزایش پیدا می کنند».

یعنی درآمد شما هرچه باشد، آن را به اضافه کمی بیشتر خرج می کنید و هرگز ازهزینه ها پیشی نیمگیرید.

9 -همه جزئیات مربوط به کارتان را یاد بگیرید

«اگر در شغلتان مهارت بالایی بدست آورید، هیچ چیز مانع درآمد بیشتر و پیشرفت سریعتر نخواهد شد».
«قانون ترکیب اطلاعات» میگوید: کسی که بتواند در هر رشته ای بیشترین اطلاعات را ترکیب و استفاده کند، به زودی به بالاترین سطح درآن حرفه میرسد.

10 -خود را وقف خدمت به دیگران کنید

«اگر به دیگران کمک کنید تا به آنچه که می خواهند برسید، شما هم می توانید در زندگی به آنچه می خواهید برسید».
پاداش های شما در زندگی در رابطۀ مستقیم با خدماتی است که به دیگران ارائه میدهید. همۀ میلیونرهای خودساخته نسبت به ارائه خدمات به مشتری وسواس نشان می دهند.

آنها همیشه به مشتری فکر میکنند و دائماً به دنبال راههای جدیدتر مؤثرتر و بهتر از دیگران برای خدمت به مشتریان هستند.

11 -با خود و دیگران کاملاً صادق باشید

تفکر منبع اصلی ثروت، موفقیت، پیشرفتهای مادی، کشفها و اختراعات بزرگ و همه کامیابی هاست.
همه داد و ستدهای موفق براساس اعتماد صورت می گیرد. میزان موفقیت شما در میلوینر شدن فقط به تعداد افرادی بستگی دارد که به شما اعتماد دارند ومایلند برایتان کارکنند. اعبترا فراهم کنند، به شما وام بدهند، محصولات و خدمات تان را بخرند وبه شما هنگام بروز مشکلات کمک کنند و اولین کلید صداقت این است که در تمام حالات با خودتان صادق باشید.

12 -بالاترین اولویتهایتان را تعیین و سپس با تمام قوا روی آنها تمرکز کنید

«انسان غیر متمرکز درهمۀ امورش ناپایدار است»

توانایی شما در جهت تعیین مهمترین فعالیت و سپس تمرکز برروی ان تا به انجام رساندن کامل آن نشان دهنده اراده، انضباط و شایستگی شماست اگر بخواهید به موفقیتهای بزرگ دست یابید این مشکلترین و در عین حال مهمترین عادت است.

13 -سریع العمل و قابل اعتماد باشید.

«کار خودتان را انجام دهید، اما نه فقط در حد وظیفه بلکه اندکی بیتشرو از روی سخاوت همین مقدار اندک به اندازه تمام کار ارزش دارد.»ـ
یک حس فوریت و عمل گرایی درخود ایجاد و ازفرصتها سریعاً استفاده کنید. برای رفع نیاز مردم وانجام هر کاری که نیاز به انجام دارد به سرعت وارد عمل شوید.

14 -برای جهش از قله ای قله ای دیگر آماده باشد

«برنده شدن یک چیز گاهگاهی نیست بلکه همیشگی است».
مرتباً به خودتان یادآوری کنید که همه چیز در زندگی دارای یک دوره و نداست و در برابر نوسانات کوتاه مدت آرام و مطمئن باشید.

وقتی دارای اهداف نوسانات کوتاه مدت آرام ومطمئن باشید. وقتی دارای اهداف و برنامههای معینی باشید وهر روزروی آنها کار کنید، روند کلی زندگی تان دربلند مدت رو به جلو و ب هطرف بالا خواهد بود.

15 -انضباط فردی را در همۀ موارد اعمال کنید

«انضباط فردی یعنی توانایی وادار کردن خود به انجام به موقع کارهایی که باید انجام دهید، چه خوشتان بیاید و چه نیاید».
انضباط فردی مستلزم داشتن تسلط و کنترل برخود، مسئولیت پذیری و هدفمندی فردی است. تفاوت بین افراد موفق و ناموفق این است که افراد موفق خود را به انجام کارهایی عادت داده اند که افراد ناموفق از آنها بیزارند. این کارها همان هایی هستند که افراد موفق نیز از آنها بیزارند ولی به هر حال آنها را انجا می دهند، چون میدانند این هزینه موفقیت است.

16 -خلاقیت و استعداد ذاتی خود را شکوفا کنید

« قدرت تصوری ازواقعیات برتر است»
خلاقیت و استعدادهای ذاتی شما با تعامل تحریک میشود.
1 -اهداف شدیداً مورد علاقه تان
2 -مشکلات مبرم
3 -موضوعات مورد تمرکز
هرچه بیشتر ذهنتان را روی دست یابی به اهداف، حل مشکلات یا پاسخ به سؤالات پیچیده در ارتباط با کار و زندگی خصوصی خود متمرکز کنید، زیرکترمی شوید و ذهتنان در آینده بهتر عمل می کند.

17 -با افراد درست در ارتباط باشید

«طی پنج  سال اینده شما تغییری نخواهید کرد مگر به دلیل ملاقات با افرادی خاص و کتابهای که مطالعه میکنید»
انسان مثل آفتاب پرستی است که خود را به رنگ محیط درمی آورد. افرادی که بیشتر اوقات با آنها سرو کار دارید بر نظرات، رفتارها، ارزشها و باورهای شما تأثیری عمیق میگذارند. اگر میخواهید موفق باشید، با افراد مثبت رابطه
برقرار کنید. افرادی که خوش بین، راضی، هدفمند و پیشر و باشند. در عین حال از افراد منفی بافی که مدام گله و شکایت می کنند دوری کنند. اگر میخواهید با عقابها پرواز کنید، نمی توانید با بوقلمونها به سر ببرید.

18 -به بهترین نحو مراقب سلامتی خود باشید

«رمز خوشبختی داشتن ذهن سالم در بدن سالم است».
کلید سلامتی کامل و عمر طولانی این است که برای تندرستی دلخواه خود هدف گذاری کنید. باید برنامه ای تهیه وهر روز بر طبق آن عمل کنید.
اگر هدف مالی شما این است که به سطحی بالاتر از یک میلیون دلار دست یابید، هدف تندرستی تان نیز باید عمر طولانی باشد.

19 -قاطع و عملگرا باشید

«به جنگ مشکلات بروید و شجاعانه به آنها پایان دهید.»
وقتی قاطع و عمل گرا باشید مانند این است که تمام زندگی تان را در باند سرعت قرار دهید. تعداد کارهایی که روزانه انجام می دهید بسیار بیشتر از دیگران خواهد بود. و سریعتر از آنها پیشرفت می کنید. در واقع شما به منبعی غنی از انرژی، هیجان و انگیزه متصل میشوید که وجودتان را پراز مسرت و نشاط میکند، این انرژی مثبت، شما را با سرعتی حتی بیش از قبل به سوی هدفتان به پیش می برد.

20 -هرگز شکست را یک انتخاب ندانید

«چیزی برای ترسیدن وجود ندارد جز خود ترس»
در زندگی انسانها ترس از شکست بزرگترین مانع در راه کسب موفقیت است. توجه کنید که مشکل خود شکست نیست، زیرا شکست انیان را قویتر، مقاومتر و مصمم تر میکند، بلکه ترس از شکست یا پیش بینی شکست است که افکار و اعمال را فلج میکند و مانع انجام اقداماتی می شود که برای کسب موفقیت ضروری است.

21 -در امتحان پایداری قبول شوید

هیچ چیز نمیتواند جایگزین پایداری شود. استعداد نمیتواند: انسانهای با استعداد ناموفق فراوانند. نبوغ نمیتواند: نابغه های ناکام تقریباً به صورت ضرب المثل درآمده اند . تحصیلات نمیتواند: دنیا پر است از تحصیل کرده های بی حاصل. فقط پایداری و اراده دارای قدرت لایتناهی است.

نویسنده: برایان تریسی