شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

شناسه پست: 1276
بازدید: 1085

رمز موفقیت ، تصمیم گیری و هدف گذاری

همه ما رویا ها و آرزوها یی داریم …

همه ما در اعماق روح خود می خواهیم باور كنیم كه دارای موهبت خاصی هستیم، می توانیم تغییر و تفاوتی ایجاد كنیم، می توانیم به طریق خاصی در دیگران نفوذ كنیم و می توانیم جهان فعلی را به صورت دنیای بھتری در آوریم.

آرزوی شما چیست ؟

شاید رویایی است كه آن را فراموش كرده اید و یا درشرف زوال و نابودی است . اگر آرزوی شما عملی می شد ، وضع امروزی شما چگونه بود؟ اكنون چند لحظه وقت صرف كنید و در رویا و آرزوی خود فرو بروید و ببینید خواسته واقعی شما در زندگی چیست ؟كارهایی كه گاه به گاه انجام می دهیم ، ملاك نیستند، بلكه اعمال دائمی ما هستند كه نقش تعیین كننده دارند.

پدر همه اعمال ما كدام است ؟ چه عملی در نهایت ، تعیین كننده شخصیت و راه زندگانی ماست ؟

پاسخ این پرسش در كلمه تصمیم نهفته است .در لحظات تصمیم گیری است كه سرنوشت ما رقم زده می شود .من بیش ازهر چیز ، اعتقاد دارم كه آنچه سرنوشت ما را تعیین می كند ، شرایط زندگیمان نیست ، بلكه تصمیمهای ماست .

چه كسی باور می كردكه ایمان مردی آرام و بی ادعا حقوقدانی كه به اصل مسالمت معتقدبود (چنان قدرتی داشته باشد كه امپراطوری وسیعی را واژگون كند ؟  تصمیم مھاتماگاندی و اعتقاد او به اینكه بدون توسل به خشونت می توان به مردم ھند كمك كرد تا دوباره زمام كشور خود رابدست گیرند، یك رشته وقایع زنجیره ای غیر منتظره را سبب شد .

ببینید یك تصمیم ، كه به موقع و با ایمان كامل به آن عمل می شود ، چه نیرویی دارد.ھنگامی كه خیلیها این كار را رویایی غیر ممكن تصور می كردند ، استقامت و پایبندی گاندی به تصمیمی كه گرفته بود ، آن رویا را به واقعیتی غیرقابل انكار مبدل كرد.

نكته آن است كه خود متعهد كنیم بطوری كه نتوانیم از تصمیم خود بر گردیم .

اگر شما همین اندازه شور و شوق، ایمان و عمل در خود سراغ داشتید كه بتوانید حركتی توقف نا پذیر را به وجود آورید، دست به چه اقداماتی می زدید؟

در درون هر یك از ما منابع نیروی عظیمی به ودیعه نهاده شده است كه می تواند ما رابه كلیه آرزوھای خود و حتی به چیزی بیش از آن برساند.یك تصمیم ، می تواند دریچه ھای بسیاری را به روی ما باز كند و شادمانی یا غم ، سعادت یا بی نوایی ، با ھم بودن یا انزوا ، عمر طولانی و یا مرگ زود رس را به ارمغان آورد.از شمامی خواھم كه همین امروز ، تصمیمی بگیرید كه بلافاصله موجب دگرگونی یا بهبود كیفیت زندگیتان شود.

كاری را كه به تعویق انداخته اید انجام دهید…

مهارت تازه ای فرا بگیرید …

با دلسوزی و احترام بیشتری نسبت به دیگران رفتار كنید …

و یا به كسی كه چند سال است با او صحبت نكرده اید ، تلفن كنید . فقط بدانید كه همه تصمیمها دارای پی آمدهایی هستند. حتی اگر هیچ تصمیمی نگیرید، این خود نوعی تصمیم است. در گذشته، چه تصمیمهایی گرفته، یا نگرفته اید كه بر زندگی امروزی شما تاثیر شدیدی داشته است ؟

در سال 1955 خانم روزا پارك س تصمیم گرفت كه از یك قانون غیر عادلانه و مبتنی بر تبعیض نژادی سرپیچی كند.

وی از اینكه در اتوبوس ، جای خود را به سفید پوستی واگذارد امتناع كرد و این عمل او ، نتایجی به بار آورد كه در آن لحظه به ذهنش خطور نمی كرد . آیا قصد او این بود كه ساختار اجتماع را دگرگون سازد ؟ قصد او ھر چه بود، پا بندی وی به معیارهای عالیتر زندگی ، او را به انجام این عمل واداشت .

اگر معیارهایی را كه دارید ، بالا ببرید و تصمیم واقعی بگیرید كه براساس آن معیارھا زندگی كنید چه تغییرات شگرفی ایجاد خواھد شد؟  همه ما ، داستان زندگی افرادی را شنیده ایم كه علی رغم محدودیتھای شرایط، دست به كاری شگرف زده و به صورت نمونه ھایی از نیروی بی كران روح انسان در آمده اند.

من و شما نیز می توانیم زندگانی خود رابه صورت یكی ازاین افسانه ها در آوریم ، به شرط اینكه شھامت داشته باشیم و بدانیم كه قادریم اختیار اتفاقاتی راكه در زندگیمان می افتد به دستگیریم . و اگر هم نتوانیم همیشه اتفاقاتی راكه در زندگیمان می افتد كنترل كنیم ، دست كم می توانیم بر واكنشھای خود نسبت به آن وقایع ، و بر اعمالی كه در مقابل آنھا انجام می دهیم مسلط باشیم.

اگر در زندگی شما چیزی هست كه از آن ناراضی هستید، مثلا در زمینه روابط، سلامت جسمی ویا شغل هم اكنون تصمیم بگیرید كه بلافاصله تغییری در آن به وجود آورید. هر چه بیشتر تصمیم بگیرید ، قدرت تصمیم گیری شما بیشتر می شود . همچنان كه عضلات بدن در اثر ورزش نیرومندتر می شوند ، قدرت تصمیم نیز با تمرین افزای ش می یابد . همین امروز، در مورد دو كار كه به تاخیر انداخته اید تصمیم بگیرید : یك تصمیم كه گرفتن آن آسان و یك تصمیم كه كمی دشوارتر باشد. بلافاصله در جھت عملی كردن هر یك از آنھا قدمی بردارید و این كار را با قدم دیگری كه فردا بر می دارید ادامه دهید.

با این عمل ، عضلات تصمیمگیری شما نیرومند می شوند و می توانید بزودی تغییراتی بزرگ ، در تمامی جهات زندگی خود به وجود آورید. باید خود را مقید كنیم كه از اشتباههای خود پند بگیریم ، نه اینكه به خود بپیچیم و خویشتن را ملامت كنیم .

اگر از خطاهای خود درس نگیریم ، ممكن است در آینده نیز آنهارا تكرار كنیم .

اگر موقتا كشتی تان به گِل نشست ، بخاطر آورید كه در زندگی انسان شكست معنی ندارد، بلكه فقط نتیجه وجود دارد . این ضرب المثل را در نظر داشته باشید : ناشی از تجربه است ، و تجربه غالبا نتیجه قضاوت غلط است ! در گذشته خود ، مرتكب چه اشتباهی شده ایدكه بتوانید از آن برای بهبود زندگی امروزی خود استفاده كنید؟

موفقیت و شكست، معمولا منشا واحدی ندارند. شكست نتیجه خودداری از انجام عملی مثلا زدن یك تلفن ، رفتن یك كیلومتر راه یا اظهار عشق و محبت است. همان طور كه شكست ، ناشی از یك رشته تصمیمات جزئی است، موفقیت نیز ناشی از آغازگری و ابتكار ، پشتكار و بیان واضح عشق و محبت عمیق قلبی است امروز چه عمل كوچكی می توانید انجام دهید كه حركتی را در جھت موفقیتهای زندگی به وجود آورد؟

تحقیقات پژوهشگران ، پیوسته نشان داده است كه افرادموفق معمولا به سرعت تصمیم می گیرند و وقتی انجام كاری را درست بدانند به آسانی از تصمیم خود بر نمی گردند.

بر عكس ، اشخاص شكست خورده معمولا دیر تصمیم می گیرند و تصمیم خود را به آسانی عوض می كنند . هر گاه تصمیم شایسته ای گرفتید ، آنرا رها نكنید. او تقریبا نیمی از عمرش رادر یك ریه آهنی و نیم دیگر را در صندلی چرخدار گذرانده است.

با وجود اینهمه مشكلات فردی ، او لابد در شرایطی نیست كه بتواند كیفیت زندگی دیگران را بھتر سازد.

آیا نظر شما غیر از این است ؟ ادرابرتس ، مجسمه لحظات بی همتای تصمیم و اراده انسانی است . وی نخستین فرد معلولی است كه بدون داشتن دست و پا ، از دانشگاه كالیفرنیا و بركلی فارغ التحصیل شده و به ریاست اداره توانبخشی ایالت كالیفرنیا رسیده است .

وی كه مدافع خستگی ناپذیر افراد معلول است ، توانسته است قوانینی رابرای حفظ كلیه حقوق انسانی معلولین به تصویب برساند و برای اجرای آن قوانین نیز ابتكارات بسیاری رانشان دهد . شما هیچ بهانه قابل قبولی ندارید . هم اكنون سه تصمیم بگیرید كه وضع سلامت ، شغل ، روابط زندگیتان را بهتر سازد و آنگاه براساس آن تصمیمها عمل كنید . چگونه می توانید چیزی نامرئی را قابل دیدن كنید؟ اولین قدم آن است كه رویا و آرزوی خود را با دقت و روشنی تعریف كنید .

تنها چیزی كه حد توانائیهای شما را مشخص می كند ، همین است كه بتوانید با دقت ، خواسته خود راتعریف كنید . اكنون می خواهیم آرزوها و رویاهای شما را متبلور سازیم و ظرف چند روز آینده برنامه ای بریزیم كه مطمئنا شما را به هدف برساند . همه ما، چه بدانیم و چه ندانیم ، دارای هدفھایی هستیم . این هدفھا، هر چه باشند، بر زندگی ما تاثیر اساسی دارند .  بعضی از هدفھا، نظیر اینكه من باید قبضها و صورتحسابهای خود راپرداخت كنم هیچ شور و هیجانی در انسان ایجاد نمی كند.

رمز آزاد كردن نیروھای واقعی آن است كه هدفھای هیجان آوری برای خود قرار دهید

كه حقیقتا نیروی خلاقه را در شما زنده كند و محرك شور و شوق باشد. هم اكنون آگاهانه هدفهای خود را انتخاب كنید. هدفھایی را كه به نظرتان ارزش تعقیب كردن دارند در نظر آورید. آنگاه یك هدف را كه مهیج تر باشد بر گزینید . چیزی باشد كه بخاطر آن ، صبحھا زودتر از خواب بر خیزید و شبھا دیرتر به بستر بروید . برای رسیدن به آن هدفِ، تاریخ معینی را در نظر بگیرید و در چند سطر بنویسید كه چرا حتما باید تا آن تاریخ به هدف برسید . آیا این هدف، آنقدر بزرگ هست كه برایتان شور آفرین باشد؟ یا باعث شود كه از چهار چوب محدودیتهای خود فراتر بروید؟ یا ظرفیتهای نھفته خود را آشكار كنید؟

اگر تاكنون اتومبیل یا وسیله تازه ای خریده باشید، متوجه شده اید كه پس از خرید، مشابه آن در همه جا مشاهده می كنید. البته آن اشیا ، قبل از آن هم در اطراف شما وجود داشته اند ، اما متوجه آنها نمی شده اید . موضوع ساده است .

بخشی از مغزمسئوول است تا كلیه اطلاعات را غربال كند و فقط آنچه را كه برای بقا و یا موفقیت ، ضروری است وارد ذهن نماید. بسیاری از چیزھا در اطرافتان وجود دارند كه به كار موفقیت وعملی شدن رویا های شما می آیند، اما متوجه وجود آنها نمی شوید . زیرا ھدفھای خود را به روشنی تعریف نكرده اید و به عبارت دیگربه مغز خود نیاموخته اید كه آن چیز ها دارای اهمیت ھستند پس از آنكه هدفھا یا امور مهم را به ذهن خود یاد آور شدید، نوعی غربال ذھنی به نام)سیستم فعال كننده شبكه ذهنیه به كار می افتد . این بخش از ذھن مانند آهن ربا عمل می كند و كلیه اطلاعات و فرصتهایی را كه ممكن است موجب موفقیت سریع و رسیدن شما به هدف شود جذب می نماید.

بكار انداختن این كلید نیرومند عصبی ، می تواند ظرف چند روز یا چند هفته ، شكل زندگی شما را واقعا دگرگون كند. ر از امروز به مدت چھار روز و ھر روز به مدت ده دقیقه وقت خود را صرف هدفگذاری كنید.

توجه :ھدفھای خود رادر دفترچه ای یادداشت كنید

(2– در هنگام انجام این تمرین مرتبا از خود بپرسید، )

اگر مطمئن بودم كه به هر خواسته ای خواھم رسید و در هیچ زمینه ای شكست نخواھم خورد، در آن صورت چه چیزی را می خواستم و چه می كردم ؟

(3– خوش باشید و به عوالم كودكی بر گردید. در یك فروشگاه بزرگ اسباب بازی ، روی زانوی بابانوئل  یا عمو نوروز  نشسته اید .در آن حالت هیجان و انتظار ، هیچ خواهشی آنقدرها بزرگ نیست . بھای هیچ چیزی آنقدرها گزاف نیست. همه چیز در دسترس است…

روز اول :هدفھای مربوط به رشد فردی احساس رفاه و دارندگی ، پایه ای است برای رسیدن به هر نوع موفقیت دیگر در زندگی

1– پنج دقیقه فكر كنید و ھمه امكانات را در نظر بگیرید: دلتان می خواھد چه مطالبی را بیاموزید؟ چه مھارتھایی را می خواھید فرا بگیرید؟ چه خصلتها یی رامی خواهید در خود به وجود آورید؟ دوستان شما چه كسانی باید باشند ؟ خود شما چه كسی می خواھید باشید؟

2– برای رسیدن به ھر ھدف مھلت معینی قائل شوید )مثلا ش ش ماه، یك سال ، پنج سال، ده سال، یا بیست سال.

3– بزرگترین ھدفی را كه می خواھید تا یك سال دیگر به آن دست یابید مشخص كنید.

4– ظرف دو دقیقه شرح مختصری بنویسید و توضیح دھید كه چرا باید حتما و به طور قطع ظرف یك سال آینده به آن ھدف برسید.

روز دوم :

هدفھای شغلی واقتصادیخواه آرزوی شما این باشد كه در رشته حرفه ای خود سر آمد و پیشتاز باشید و میلیونھا بر ثروت خود بیفزایید و خواه علاقمند باشید كه به عنوان دانشجوی رشته تخصصی ، سرمایه ای از علم بیندوزید، اكنون فرصت دارید كه نسبت به ھدفھای خود اطمینان یابید.

1– پنج دقیقه فكر كنید و ھمه امكانات را درنظر بگیرید.چه مبلغ پول می خواھید بیندوزید؟ از شغل خود ویا شركتی كه در آن كار می كنید چه انتظاراتی دارید؟ درآمد سالانه مورد انتظار شما چقدر است ؟ چه تصمیمھایی در زمینه مالی باید بگیرید؟

2- برای رسیدن به ھریك از ھدفھای خود مهلتی قائل شوید مثلا شش ماه، یك سال، پنج سال، ده سال،یا بیست سال.

3– بزرگترین ھدفی را كه می خواھید ظرف یك سال آینده به آن دست یابید مشخص كنید.

4– ظرف دو دقیقه شرح مختصری بنویسید و توضیح دهید كه چرا باید حتماٌ ظرف یك سال آینده به آن هدف برسید.

روز سوم :

هدفھای تفریحی و ماجراجو یا نهاگر از نظر مالی هیچ محدودیتی نداشتید، دلتان می خواست چه كنید و یا چه چیزھایی را داشته باشید؟ اگر هم اكنون یك غول جادویی در مقابل شما حاضرمی شد تا شما را به آرزوهاتان برساند چه آرزویی می كردید؟

هرگز ھیچ ھدفی را رھا مكنید، مگر اینكه ابتدا قدم مثبتی درجھت تحقق آن برداشته باشید.

هم اكنون لحظه ای فكر كنتید و اولین قدمی را كه باید در جھت رسیدن به ھدف بردارید مشخص سازید.برای اینكه پیشرفت كنید ، چه قدمی را باید امروز بردارید؟حتی یك قدم كوچك مثلا زدن یك تلفن ، یك قول، و یا یك برنامه ریزی مقدماتی شما را به هدف نزدیكتر می كند .

آنگاه كارھای ساده ای را كه باید از امروز تا ده روز دیگر انجام دھید، به صورت برنامه ریزی به روی كاغذ بیاورید. این برنامه ده روزه، یك رشته عادتھا رادر ماایجاد می كند و نیروی محركه توقف ناپذیری را به وجود می آورد كه موفقیت دراز مدت شما را تضمین می كند. از ھم اكنون شروع كنید!اگر یك سال دیگر ، به ھمه ھدفھای خود برسید چه احساسی خواھید داشت ؟ چه نظری نسبت به خودتان پیدا خواھید كرد ؟ زندگی را چگونه خواھید دید؟ پاسخ با این سئولات باعث می شود تا دلایل قاطعی برای رسیدن به ھدفپیدا كنید.

اگر بدانید كه چرا باید كاری را انجام دهید، چگونگی انجام آن به آسانی معلوم خواهد شد. از فرصت استفاده كنید و چھار هدف یك ساله خود رامشخص سازید. زیر هریك از هدفھا ، در یك پاراگراف شرح دھید كه چرا مطلقا خود را مقید می دانید كه ظرف یك سال به آن هدفھا نایل شوید . رمز رسیدن به هدفها، شرطی كردن ذھن است . دست كم روزی دوبار ، هدفھایی را كه نوشته اید بررسی كنید . آنها را در جایی قرار دهید كه هر روزچشمتان به آنھا بیفتد : مثلاٌ در دفتریادداشتھای روزانه ، روی میز كار ، در كیف پول یا روی آینه دستشویی كه در هنگام اصلاح صورت آنھا را ببینید . به خاطر داشته باشید كه اگر دائماٌ راجع به چیزی فكركنید و افكار خود راروی آن متمركز سازید ، به سوی آن حركت می كنید . این، راهی ساده و بسیار پر اهمیت برای برنامه ریزی نظام فعال كننده شبكه ذھنی RAS  است.

اگر تلاشتان برای رسیدن به هدف ، عبث به نظر رسید، آیا باید هدف خود را تغییر دهید؟ پاسخ مطلقا منفی است!پشتکار، ارزشمندترین عامل شكل دهنده كیفیت زندگی است و حتی از استعداد نیز مهمتر است.

به هر حال هیچ کس تاكنون صرفا به علت داشتن علاقه به هدفی نرسیده است . انسان باید خود رامتعهد و پابند كند . آیا ممكن است كه در اثر یك شكست موقتی، بینش و توانائیھای پیدا كنیم كه در آینده حتی به موفقیتهای بزرگتری دست یابیم ؟ مسلم است ! اكنون به تلاشهای ظاهرا  بی ثمر گذشته خود بنگرید و ببینید از آنها چه آموخته اید؟ چگونه می توانید با استفاده از این بینشها ، چه در زمان حال و چه در آینده موفقیتهای بزرگی كسب كنید؟ همه افراد موفق ، آگا هانه یا نا آگاهانه از فرمول مشابهی برای رسیدن به  هدفھای خود استفاده می كنند . شما هم برای رسیدن به خواسته های خود این چهار دستور ساده را بكار بندید

فرمول موفقیت نهایی

1– ابتدا خواسته خود را مشخص كنید ).دقیق باشید! روشنی بیان نوعی قدرت است.

2– دست به عمل بزنید).زیرا داشتن آرزو كافی نیست.

3– ببینیدنحوه عملكرد شما برای رسیدن به هدف، مفید و موثر است یانه . برای یك فرضیه بی ارزش ، نیرو خود را بیهوده هدر ندهید.

4– فرضیات و شیوه كار خود را آنقدر عوض كنید تا به هدف برسید .قابلیت انعطاف، باعث می شود كه نظرات تازه ای پیدا كنید و به نتایج تازه تری برسید.هنگام تعقیب هدفھا ، غالبا به نتایجی غیر منتظره دست می یابیم .

آیا زنبور عسل عمداٌ می خواھد گلھا را بارور سازد؟ خیر، بلكه زنبور در پی جمع آوری شھد، پاھای ش به گرده گلها آغشته می شود و ھنگامی كه روی گل دیگر می نشیند ، ندانسته یك رشته عكس العملهای زنجیره ای را باعث می شود و در نتیجه ، دامنه كوهسار، هرروزی به رنگی دلپذیر در می آید.

به همین ترتیب ، شما نیز ھنگامی كه به دنبال ھدفھای ارزشمند خود می روید، ممكن است منابع پیش بینی نشده ای ھم نصیب دیگران سازید. حتی تصمیم ساده ای ، نظیر اینكه به فلان دوست قدیمی تلفن كنید، ممكن است پی آمدھای مثبتی داشته باشید كه اصلاٌ فكرش را نمی كردید . تلاشهای فعلی شما چه منابعی برای دیگران دارد؟مقصود واقعی از داشتن هدف آن است كه ضمن تعقیب هدف، شخصیت شما به عنوان یك فرد انسانی نیز ساخته شود .

پاداش واقعی شما شخصیتی است كه به عنوان یك انسان ، پیدا می كنید. اكنون دقایقی وقت صرف كنید و به طور خلاصه بنویسید كه برای رسیدن به هدفھای خود باید چه خصلتھا ، خصوصیات ، مھارتھا ، توانائیها ، طرز فكرها و عقایدی را در خود ایجاد كنید . لذت و شادی را فراموش مكنید . در نظر بسیاری از اشخاص ، هدفگذاری به این معنی است كه وقتی به هدف بزرگی رسیدند، آنگاه می توانند از زندگی خود لذت ببرند. ما می خواهیم با شادمانی به هدف برسیم ، نه اینكه ابتدا به هدف برسیم و آنگاه شادی كنیم .

سعی كنید از هر روز عمر خود به كاملترین صورت ، استفاده نمائید. شھدی را كه در هر یك از لحظات حیات ، موجود است بچشید. ارزش زندگانی را با ملاك پیشرفتهای خود اندازه نگیرید ، بلكه بخاطر داشته باشید كه جھت حركت شما ، مهمتر از نیل به هدفھای موقت است.

جھت حركت شما رو به كدام جانب است ؟ آیا از هدفھای خود دور می شوید ، یابه آنھا نزدیك می گردید؟ آیا لازم است در شیوه های خود تجدید نظر كنید؟ آیا از زندگی خود بطور كامل لذت می برید؟ اگر پاسختان منفی است ، هم اكنون تغییری دریكی از زمینه ها ایجاد كنید.

شاید بارها این جمله را از اشخاص شنیده باشید كه آیا سهم من از زندگی همین است؟ فضانوردان آپولو كه تقریباٌ تمام عمر خود را وقف سفر به كره ماه كرده بودند، در آن لحظه افتخار آفرین و تاریخی كه قدم به ماه گذاشتند احساس غرور می كردند.

اما پس از آنكه به زمین برگشتند بعضی هاشان دچار افسردگی شدید شدند. آیا هدفی باقی مانده بود كه انتظارش را بكشند؟ آیا ھدفی بزرگتر از سفر به كره ماه ، و كشف فضای خارج از زمین وجود داشت ؟ بلی ، شاید فقط یك هدف وجود داشته باشد و آن كشف فضای روح و دل انسانی است .

همه ما نیاز داریم كه دائما احساس رشد عاطفی و معنوی كنیم . این غذایی است كه روح ما به آن محتاج است . وقتی به هدفهایی كه برای خود قرار داده اید نزدیك می شوید، فراموش نكنید كه باید بلافاصله هدفی تازه برای خود انتخاب كنید و برای آینده ای كه حتما خواھد آمد، برنامه داشته باشید. هدف نھایی چیست ؟ شاید این باشد كه كار ارزشمندی انجام دهیم . پیدا كردن راهی برای كمك به دیگران آنانكه صمیمانه دوستشان می داریم باعث می شود كه در همه عمر ، احساس سعادت كنیم . برای كسانی كه بخواهند، وقت، انرژی، سرمایه و نیرو های خلاقه خود را در راه خیر صرف كنند ، همیشه در این جھان جایی وجود دارد.

امروز، چه عمل محبت آمیزی می توانید نسبت به فرد دیگری انجام دهید؟هم اكنون تصمیم بگیرید ، به عمل بزنید و از احساسی كه پیدا خواهید كرد، لذت ببرید .

تمام فلسفه زندگی او دراین كلمات خلاصه می شود  : باید در زندگیتان چیزی وجود داشته باشد كه به خاطرآن از بستر خارج شوید . در حال خواب، نمی توان كاری انجام داد .مهمترین اصل این است كه در زندگی خود ، نقطه روشن و جهت مشخصی داشته باشید كه رو به آن سو حركت كنید(.وی اكنون بی ش از نودسال سن دارد و ھنوز در فیلمهای سینمایی و تلویزیونی بازی می كند . او سالن پالادیوم لندن را برای اجرای برنامه ای در سال 2020میلادی ، از هم اكنون رزرو كرده است كه در آن هنگام ، وی 104 سال سن خواهد داشت ! این گونه آینده سازیھا را چگونه می بینید؟بیشتر مردم تصور می كنند كه در ظرف یك سال كارهای زیادی می توان انجام داد، اما در عین حال ، كارھایی را كه در مدت ده سال می توانند به پایان رسانند دست كم می گیرند . شما ده سال دیگر چه وضعی خواهید داشت؟ به چیزی فكر كنید كه امروزه آن را در اختیار دارید، اما زمانی در نظرتان  هدفی رویایی جلوه می كرده است.شاید برای رسیدن به آن هدف، موانعی ھم درسر راھتان بوده است و باوجود این اكنون جزئی از زندگی شماست .

وقتی به دنبال هدف تازه ای می روید و با مانعی مواجه می شوید ، به یاد آورید كه از این موانع ، قبلا هم در زندگیتان بوده است و بر آنھا غلبه كرده و موفق شده اید!روح انسانی ، واقعا تسخیر ناپذیر است.قدرت اراده و میل به پیروزی ، موفقیت، سامان دادن به زندگی و تسلط بر آن ، تنھا هنگامی در شما بیدار می شود كه بدانید چه می خواهید و باور داشته باشید كه هیچ مشكل و مساله و مانعی نمی تواند جلو شما را بگیرد .

وجود موانع ، تنھابه این معنی است كه باید عزم خود را برای رسیدن به هدفھای ارزشمند، جزم تر كنید

برگرفته از کتاب راز موفقیت – آنتونیرابینز